Skip navigation
Skip navigation
You are using an outdated browser. Please upgrade your browser.

London – 10th October 2017. Arkivum Ltd., a leading provider of compliance driven long-term data safeguarding and digital preservation solutions has announced that the Irish Traditional Music Archive (ITMA) in Dublin has chosen the Arkivum PERPETUA solution as the cornerstone of their multimedia archive collection for protecting and promoting wider access to these resources by the public.

ITMA is home to the largest multimedia collection in existence dedicated to contemporary and historic Irish traditional music, with materials dating back to the eighteenth century. ITMA has selected Arkivum PERPETUA to provide an end-to-end managed solution which will ensure accessibility to its valuable sound recordings, still and moving images, manuscripts, printed materials and other irreplaceable assets, as well as safeguard and preserve them for the long term. ITMA has expanded over time and, now in its 30th year, is the premier centre for enjoying and studying Irish music.

Arkivum PERPETUA is a leading end-to-end digital preservation and archival secure safeguarding solution designed from the ground up to address the unique requirements and challenges of the Heritage, Libraries and Higher Education markets. Arkivum PERPETUA is a modular solution which enables the organization to select the functionality suitable with its current needs, and add others as requirements evolve. Arkivum PERPETUA uses open standards and sector-adapted open source components to optimize sector workflows and usability.

Grace Toland, Director of ITMA said: “We needed a solution that was both highly secure for safeguarding our valuable digital collection and that also provided our users with an engaging and easy to use search interface. We are delighted that Arkivum PERPETUA meets our needs and gives us the assurance that our collection will be future-proofed and widely available for the long term.”

Guy Yaniv, CEO at Arkivum added: “We are very proud to have ITMA join our Arkivum PERPETUA community. Serving ITMA is a big responsibility and the Arkivum team is committed to meet this challenge and help safeguard their priceless collections.”

About ITMA
ITMA is a national reference archive and resource centre for the traditional song, music and dance of Ireland. At its premises in Dublin and online it offers access, free of charge, to the largest multimedia collection in existence dedicated to contemporary and historical Irish traditional music. Visitors are welcome to listen, view and browse thousands of sound recordings, videos, books, images and manuscripts which have been collected and preserved by ITMA since 1987. It is funded primarily by the Arts Council of Ireland/An Chomhairle Ealaíon and the Arts Council of Northern Ireland.

About Arkivum
Arkivum is a leading provider of compliance-driven, long-term data safeguarding and usability solutions serving regulated, data intensive markets worldwide. Arkivum’s solution helps organizations safeguard and preserve their most valuable digital content to the highest level, adhere to intensified regulation of digital records management, economically cope with increasing data volumes and make archived data usable and accessible.
Arkivum provides a safe, secure, compliant and accessible digital archiving solution for any type of data, structured and unstructured, with a unique 100% data integrity guarantee and a built-in escrow service. The Arkivum solution brings archived data to life by enabling users to explore the vast, usually untapped value of their archived repository. Since 2012 Arkivum has been serving more than 100 clients worldwide across industries and is accredited and certified for ISO 27001.

PRESS CONTACTS
ITMA: Maeve Gebruers
Printed Materials & PR Officer // Oifigeach Ábhar Clóite & Caidrimh Phoiblí
73 Merrion Square, Dublin 2, D02 WK75, Ireland
73 Cearnóg Mhuirfean, BÁC 2, D02 WK75, Éire

Email // Ríomhphost maeve.gebruers@itma.ie
Tel // Teil +353 (0)1 661 9699
Fax // Faics +353 (0)1 662 4585
Website // Suíomh Idirlín www.itma.ie

Arkivum: Paula Elliott
C8 Consulting
Email paula@c8consulting.co.uk
Tel 0118 949 7736
Website: www.c8consulting.co.uk

Please see below for Gaelic version

Roghnaíonn Cartlann Cheoil Thraidisiúnta na hÉireann Arkivum PERPETUA mar a réiteach ceannais cartlainne caomhnú agus rochtain phoiblí

Londain - 10 Deireadh Fómhair, 2017. D'fhógair Arkivum Ltd., príomhsholáthraí réitigh chaomhnú sonraí fadtéarmacha agus digiteacha bunaithe ar ghéilleadh, gur roghnaigh Cartlann Ceoil Thraidisiúnta na hÉireann (ITMA) i mBaile Átha Cliath an réiteach Arkivum PERPETUA mar bhunchloch a mbailiúchán ilmheánach cartlainne chun rochtain níos leithne ar na hacmhainní seo a chosaint agus a chur chun cinn ag an bpobal.

Is é ITMA an bailiúchán ilmheán is mó atá ann atá tiomanta do cheol traidisiúnta comhaimseartha agus stairiúil na hÉireann, le hábhair ag dul siar go dtí an ochtú haois déag. Roghnaigh ITMA Arkivum PERPETUA chun réiteach bainistithe deireadh-le-deireadh a chur ar fáil a chinnteoidh fáil ar a chuid taifeadtaí fuaime luachmhar, íomhánna socra agus gluaisteacha, lámhscríbhinní, ábhair chlóite agus sócmhainní neamh-in-athsholáthair eile, chomh maith lena gcosaint agus a gcaomhnú don fhadtéarma. Leathnaigh ITMA le himeacht ama agus, anois ina 30ú bliain, is é an t-ionad is mó chun taitneamh agus staidéir ar cheol Éireannach.

Is é Arkivum PERPETUA príomhshocrú chaomhnúcháin agus cosaint cartlainne digiteach deireadh-le-deireadh atá deartha ón talamh aníos chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais agus ar dhúshláin uathúla na margaí Oidhreachta, Leabharlanna agus Ardoideachais. Is réiteach modúlach é Arkivum PERPETUA a chuireann ar chumas na heagraíochta an fheidhmiúlacht oiriúnach lena riachtanais reatha a roghnú, agus cinn eile a chur leis mar a éiríonn riachtanais. Úsáideann Arkivum PERPETUA caighdeáin oscailte agus comhpháirteanna foinse oscailte oiriúnaithe don earnáil chun sreabhadh oibre agus úsáideacht na hearnála a uasmhéadú.

Dúirt Grace Toland, Stiúrthóir ITMA: "Bhí réiteach thar a bheith slánmhar uainn chun ár mbailiúchán digiteach luachmhar a chosaint araon le comhéadan cuardaigh tarraingteach agus éasca le húsáid ar ár n-úsáideoirí freisin. Tá áthas orainn go gcomhlíonann Arkivum PERPETUA ár gcuid riachtanas agus tugann sé an dearbhú dúinn go mbeidh ár mbailiúchán á gcur ar fáil sa todhchaí agus ar fáil go forleathan ar feadh an fhadtéarma."

Chuir Guy Yaniv, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ag Arkivum leis: "Táimid an-bhródúil as ITMA a bheith páirteach inár bpobal Arkivum PERPETUA. Is mórfhreagracht é ITMA a sheirbheáil agus tá foireann Arkivum tiomanta an dúshlán seo a bhaint amach agus cuidiú lena gcnuasach ríluachmhar a chosaint."

Maidirle ITMA

Is cartlann tagartha náisiúnta agus ionad acmhainne í ITMA d’amhrán, ceol agus damhsa traidisiúnta na hÉireann. Ina áitreabh i mBaile Átha Cliath agus ar líne cuireann sé rochtain ar fáil, saor in aisce, ar an mbailiúchán ilmheán is mó atá ann atá tiomanta do cheol traidisiúnta comhaimseartha agus stairiúil na hÉireann. Tá fáilte roimh chuairteoirí na mílte taifeadtaí fuaime, físeáin, leabhair, íomhánna agus lámhscríbhinní atá bailithe agus caomhnaithe ag ITMA ó 1987 a chloisteáil, a fheiceáil agus a bhrabhsáil. Maointear go príomha é ag An Chomhairle Ealaíon/The Arts Council of Ireland agus an Chomhairle Ealaíon de Thuaisceart Éireann.
Maidirle Arkivum

Is é Arkivum príomhsoláthraí réitigh chosanta agus úsáideachta fadtéarmacha bunaithe ar ghéilleadh a fhreastalaíonn ar dhian-mhargaí rialáilte ar fud an domhain. Cuidíonn réiteach Arkivum le heagraíochtaí a n- ábhar digiteach is luachmhaire a chosaint agus a chaomhnú ag an leibhéal is airde, cloí le rialáil níos déine a bhainistiú ar thaifid dhigiteacha, dul i ngleic go heacnamaíoch le méideanna sonraí a mhéadú agus sonraí cartlainne a dhéanamh úsáideach agus inrochtana.

Soláthraíonn Arkivum réiteach cartlainne digiteach sábháilte, slán, comhlíontach agus inrochtana le haghaidh gach aon chineál sonraí, struchtúrtha agus neamhstruchtúrtha, le ráthaíocht uathúil iontaofa 100% sonraí agus seirbhís escrow ionsuite. Tugann an réiteach Arkivum sonraí cartlainne ar an saol trí chumasú a dhéanamh d'úsáideoirí luach ollmhór neamhchoiteann a stóráil cartlainne a iniúchadh. Ó 2012 tá Arkivum ag freastal ar níos mó ná 100 cliant ar fud an domhain ar fud na dtionscal agus tá creidiúnaithe agus deimhnithe le haghaidh ISO 27001.

TEAGMHÁLACHA PREAS

ITMA: Maeve Gebruers
Oifigeach Ábhar Clóite & Caidrimh Phoiblí // Printed Materials & PR Officer
73 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, D02 WK75, Éire
73 Cearnóg Mhuirfean, BÁC 2, D02 WK75, Éire

Ríomhphost // Email maeve.gebruers@itma.ie
Teil // Tel +353 (0) 1 661 9699
Facs // Fax +353 (0) 1 662 4585 Suíomh Gréasáin // Website www.itma.ie

Arkivum: Paula Elliott
C8 Consulting
Ríomhphost paula@c8consulting.co.uk
Teil 0118 949 7736
Suíomh Gréasáin: www.c8consulting.co.uk

This press release was distributed by ResponseSource Press Release Wire on behalf of C8 Consulting in the following categories: Consumer Technology, for more information visit https://pressreleasewire.responsesource.com/about.